:: Proizvodi  

ELEKTROENERGETIKA

- Transformatorske stanice
- Niskonaponski razvodi
- Kompenzacije jalove energije
- Elektroenergetski vodovi

ENERGETSKA UČINKOVITOST

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ELEKTROMOTORNI POGONI I UPRAVLJANJE

- Napajanje i regulacija
- Upravljanje i nadzor

INDUSTRIJSKI RASHLAD

ELEKTROMOTORNI POGONI

Napajanje i regulacija

Elektromotorni pogon podrazumijeva kompletno tehničko rješenje za pogon stroja, a uključuje elektro-motor, uređaj za pokretanje, sklop za upravljanje, prekidač sa potrebnim zaštitama, uređaj za zaštitu od preopterećenja, termičku zaštitu motora, pomoćne sklopove i signalizaciju.

Primjenjuju se suvremena tehnička rješenja, a oprema koja se koristi je od potvrđenih svjetskih proizvođača.

D.V.V. obavlja:

- konzalting pri odabiru tehničkog rješenja i projektiranju elektromotornog pogona i potrebnog dovoda

- razvođenje kabela potrebnih za napajanje pogona i njegovo upravljanje

- projektiranje, izradu, ugradnju, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje elektromotornih pogona na temelju:
- pokretanja zvijezda - trokut
- pokretanja s uređajem za usporeni zalet (soft - startera)
- pokretanja s frekvencijskim pretvaračem
- motorskih startera za direktno pokretanje motora.

- uvođenje elektromotornog pogona u sustav upravljanja i nadzora (sustav baziran na programabilnom logičkom kontroleru - PLC-u).

 

Upravljanje i nadzor

Upravljanje i nadzor kompleksnim sustavima:
- u proizvodnji, distribuciji i opskrbi energijama, npr. električna energija, rashladni sustavi, toplinska energija, vodocrpilišta i sl.,
- proizvodnim linijama u industriji, npr. u prehrambenoj, kemijskoj, prerađivačkoj
industriji i sl.,
- raznim drugim sustavima

Sustav upravljanja je baziran na programibilnim logičkim kontrolerima (PLC) i računalima, koji preko odgovarajućih mjerača i senzora (mjerači električnih veličina, tlaka, temperature, protoka, krajnje sklopke, induktivni i kapacitivni davači i sl.) primaju podatke iz procesa, i temeljem toga, a prema aplikativnom software-u, upravljaju izvršnim elementima u procesu, npr. elektromotornim pogonima, pumpama, ventilatorima, miješalicama, transporterima, ventilima i sl..

Za komunikaciju operatera sa sustavom predviđeni su touch-screen paneli i tipkovnice. Stanja u sustavu se prate na monitorima i ekranima panela.

Svi bitni događaji se registriraju i arhiviraju na računalima, a pojedine promjenjive veličine se prikazuju u obliku dijagrama u odgovarajućim vremenskim domenama.

Nadogradnja sustava upravljanja, prema promjenama u procesu, je brza i jednostavna.

Primjenjuju se najsuvremenija tehnička rješenja, a oprema koja se koristi je proizvod potvrđenih svjetskih proizvođača.

D.V.V. obavlja:

- konzalting pri odabiru tehničkog rješenja i projektiranju sustava kojim će se upravljati

- projektiranje, izradu hardware-a i software-a, ugradnju, ispitivanje, puštanje u pogon opreme i održavanje sustava upravljanja i nadzora

- spajanje i povezivanje svih vanjskih mjerača, senzora i izvršnih elemenata

Referentni projekti ->