:: Proizvodi  

ELEKTROENERGETIKA

- Transformatorske stanice
- Niskonaponski razvodi
- Kompenzacije jalove energije
- Elektroenergetski vodovi

ENERGETSKA UČINKOVITOST

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ELEKTROMOTORNI POGONI I UPRAVLJANJE

- Napajanje i regulacija
- Upravljanje i nadzor

INDUSTRIJSKI RASHLAD

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Potencijal tržišta za projekte energetske učinkovitosti u Hrvatskoj procjenjuje se na više od 2,4 milijarde kuna i u stalnom je porastu. Razlog tome je porast cijena nafte, plina, električne energije, vode i ostalih energenata, jačanje „zelene“ svijesti te uvođenje energetske efikasnosti u zakonodavstvo RH sukladno svjetskim trendovima. Projekti energetske učinkovitosti u Hrvatskoj kao i u svijetu uz značajnu uštedu energije uvelike pridonose zaštiti okoliša kao i očuvanju održivog razvoja.

Centralni sustav nadzora potrošnje električne energije (CSNPEE) razvijen je kao osnova projekta energetske učinkovitosti. Tim D.V.V. stručnjaka je projektirao i razvio CSNPEE tako da objedinjuje funkcije nadzora i upravljanja s ciljem optimiranja tj. smanjenja troškova za električnu energiju. Ovako orijentiran Sustav nadzora omogućava detaljnu analizu dnevnih, mjesečnih i godišnjih profila opterećenja te samim time otvara područja mogućih ušteda na samim troškovima korištenja, ali i na investicijskim troškovima. Saznanja do kojih se dolazi analizom podataka iz sustava mogu se primijeniti kod projektiranja novih objekata, čime se uvelike mogu smanjiti troškovi investicije. Također sustav svojom funkcijom upravljanja omogućava vođenje određenih dijelova postrojenja kako bi se smanjili troškovi za električnu energiju u objektima.

Tvrtka D.V.V. kao Siemens Solution Partner temelji razvoj CSNPEE sustava na Siemens opremi. U svakom dislociranom objektu nalazi se Stanica daljinskog nadzora i upravljanja koja, korištenjem PLC-a, prikuplja podatke o energetskom stanju objekta preko mjernih terminala i obračunskog i/ili kontrolnih brojila. Pomoću postojeće infrastrukture, podaci iz pojedinih objekata prenose se u nadzorni centar korištenjem interne računarske mreže. Tvrtka D.V.V. razvila je i pilot projekt CSNPEE sustava temeljen na GPRS komunikaciji za slučaj kada ne postoji infrastruktura koja bi omogućila ethernet komunikaciju između stanica (dislociranih objekata). Prikupljeni podaci se prikazuju i arhiviraju na centralnom računalu nadzora korištenjem WinCC 7 SCADA sustava. Sučelje omogućava operateru uvid u sve relevantne energetske parametre objekta čime se može kontrolirati ispravan rad objekta odnosno uočiti nepravilnosti u radu i kvarove. Osim na centralnom računalu nadzora CSNPEE se može promatrati i na više lokalnih računala nadzora, čime se proces analize profila potrošnje može distribuirati na niz dodatnih mjesta te u analizu i eksploataciju podataka dobivenih iz Sustava uključiti veći broj stručnjaka i ostvariti veća efikasnost samog projekta energetske učinkovitosti. Efikasnost ovakvog pristupa pokazala se u više tvrtki. Suradnjom tehnologa tvrtke, korisnika sustava nadzora te stručnjaka tvrtke D.V.V. unaprijeđen je proces upravljanja i vođenja energetskim trošilima te je time osigurano značajno smanjenje troškova za električnu energiju bez utjecaj na tehnologiju postrojenja.
Potrebno je napomenuti da CSNPEE sustav posjeduje i velike mogućnosti proširenja primjene na praćenje dodatnih parametara u objektima (plin, voda, alarmi i sl.), ali i djelovanja na objekt (gašenje rasvjete, aktiviranje određenih sustava i sl.) te time ustvari preuzima i funkciju CNUS sustava. Ovime u cjelini dobivamo inteligentni ekološki Sustav nadzora i vođenja objekta. Ovakav pristup je primijenjen na više objekata za automatizirano vođenja sustava ventilacije te je pokazao dodatne mogućnosti CSNPEE sustava.

D.V.V. obavlja:

- konzalting pri odabiru tehničkog rješenja i projektiranju sustava energetske učinkovitosti

- projektiranje i instalacija sustava nadzora potrošnje električne energije

- predlaganje mjera za ostvarivanje ušteda na temelju analize snimljenih podataka

- implementacija dogovorenih mjera štednje kroz sustav nadzora i upravljanja

Referentni projekti ->