:: Proizvodi  

ELEKTROENERGETIKA

- Transformatorske stanice
- Niskonaponski razvodi
- Kompenzacije jalove energije
- Elektroenergetski vodovi

ENERGETSKA UČINKOVITOST

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ELEKTROMOTORNI POGONI I UPRAVLJANJE

- Napajanje i regulacija
- Upravljanje i nadzor

INDUSTRIJSKI RASHLAD

INDUSTRIJSKI RASHLAD

Rashladni sustavi u industriji

Rashladni sustavi u industriji su namjenjeni za osiguranje rashladne energije potrebne u proizvodnim procesima u prehrambenoj industriji npr. pri proizvodnji mesa i mesnih prerađevina, mlijeka i mliječnih proizvoda, bezalkoholnih i alkoholnih pića, ulja i sl. Ti sustavi su temelj proizvodnog procesa, a iznimno strogi standardi i specifičnosti prehrambene industrije zahtjevaju kompleksne rashladne sustave s najsuvremenijim tehničkim rješenjima, visoke razine sigurnosti, pouzdanosti i automatizacije u smislu upravljanja.

Rashladni sustavi se sastoje od proizvodnje, distribucije i potrošnje rashladnih medija, a čine ih npr. segmenti:

- amonijačna kompresorska postrojenja s vijčanim i klipnim kompresorima, odjeljivačima i spremnicima amonijaka, evaporativnim kondenzatorima, izmjenjivačima topline amonijak/propilen glikol,

- podsustavi "ledene vode",

- podsustavi za distribuciju amonijaka, propilen glikola i ledene vode do potrošača,

- rashladne i klima komore, rashladni tornjevi, rashladni tuneli, izmjenjivači topline, i sl.

D.V.V. obavlja:

- konzalting pri odabiru tehničkog rješenja i projektiranju sustava kojim će se upravljati,

- projektiranje elektroenergetike i upravljanja kompletnih rashladnih sustava,

- projektiranje segmenata elektroenergetike i upravljanja za nove sustave ili pri rekonstrukciji i dogradnji postojećih,

- nabavka opreme za rashladne sustave od najrenomiranijih svjetskih proizvođača (vijčani amonijačni kompresori, evaporativni kondenzatori, elektromotorni pogoni, mjerno-regulacijska oprema i sl.)

- ugradnja amonijačnih kompresorskih postrojenja, evaporativnih kondenzatora, elektroenergetike i upravljanja vezanih za odjeljivače i spremnike amonijaka, izmjenjivače topline, rashladne komore, tunele, tornjeve, elektro opreme vezane za pumpne stanice, podsustave za pripremu vode i sl.

- upravljanje, mjerenje i nadzor rashladnih sustava,

- informacijsko povezivanje rashladnih sustava sa višim sustavima nadzora,

- održavanje i servisiranje rashladnih sustava.

Referentni projekti ->