:: Proizvodi  

ELEKTROENERGETIKA

- Transformatorske stanice
- Niskonaponski razvodi
- Kompenzacije jalove energije
- Elektroenergetski vodovi

ENERGETSKA UČINKOVITOST

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ELEKTROMOTORNI POGONI I UPRAVLJANJE

- Napajanje i regulacija
- Upravljanje i nadzor

INDUSTRIJSKI RASHLAD

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Energija sunčevog zračenja
Energije biomase
Energije vjetra
Energije položaja vode
Geotermalna energija

D.V.V. obavlja:

- konzalting pri odabiru tehničkog rješenja i projektiranju sustava,

- projektiranje elektroenergetike, nadzora i upravljanja kompletnih sustava,

- nabavka opreme od najrenomiranijih svjetskih proizvođača,

- ugradnja opreme,

- upravljanje, mjerenje i nadzor sustava, uz izradu vlastitog software-a,

- informacijsko povezivanje sustava sa višim sustavima nadzora,

- održavanje i servisiranje sustava.

Referentni projekti ->