:: Proizvodi  
D.V.V. d.o.o.
Trgovina na veliko,
tehničke i poslovne usluge

OIB: 22060474639

S. Batušića 27
10090 ZAGREB
CROATIA

Tel: +385 1 3894 616
Fax: +385 1 3894 619
Mob: +385 91 3894 616
E-mail: dvv@dvv.hr

Kako do nas?

ELEKTROENERGETIKA

- Transformatorske stanice
- Niskonaponski razvodi
- Kompenzacije jalove energije
- Elektroenergetski vodovi

ENERGETSKA UČINKOVITOST

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ELEKTROMOTORNI POGONI I UPRAVLJANJE

- Napajanje i regulacija
- Upravljanje i nadzor

INDUSTRIJSKI RASHLAD