:: Reference  
D.V.V. d.o.o.
Trgovina na veliko,
tehničke i poslovne usluge

OIB: 22060474639

S. Batušića 27
10090 ZAGREB
CROATIA

Tel: +385 1 3894 616
Fax: +385 1 3894 619
Mob: +385 91 3894 616
E-mail: dvv@dvv.hr

Kako do nas?

Zbog povećeg popisa referentnih radova navedeni su samo projekti ne stariji od 10 godina od datuma završetka izvođenja.

1. ELEKTROENERGETIKA

   1.1. TRANSFORMATORSKE STANICE

         A. Izgradnje
         B. Rekonstrukcije

   1.2. NISKONAPONSKI RAZVODI

   1.3. KOMPENZACIJE JALOVE ENERGIJE

   1.4. ELEKTORENERGETSKI VODOVI

2. ENERGETSKA UČINKOVITOST

3. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

4. ELEKTROMOTORNI POGONI I UPRAVLJANJE

5. INDUSTRIJSKI RASHLAD

6. OSTALO