:: Reference  
 
1. ELEKTROENERGETIKA
 
1.1. TRANSFORMATORSKE STANICE
         A. Izgradnje
         B. Rekonstrukcije
 
1.2. NISKONAPONSKI RAZVODI
 
1.3. KOMPENZACIJE JALOVE       ENERGIJE
 
1.4. ELEKTORENERGETSKI        VODOVI
 
2. ENERGETSKA UČINKOVITOST
 
3. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
 
4. ELEKTROMOTORNI POGONI I     UPRAVLJANJE
 
5. INDUSTRIJSKI RASHLAD
 
6. OSTALO
 

1. ELEKTROENERGETIKA

1.4. ELEKTROENERGETSKI VODOVI

1. Izrada projekta, isporuka opreme, izgradnja, ispitivanje i puštanje u rad 20km 20kV kabelskog podzemnog voda od TS 110/20/10(20)kV Zdenčina do TS 10(20)/0.4kV Sveta Jana.

2. Rekonstrukcija dalekovoda Zdenčina - Pisarovina 1 sa pogonskog napona 10kV na pogonski napon 20kV.
Izrada projekta, isporuka opreme, izvođenje, ispitivanje i puštanje u rad.