:: Reference  
 
1. ELEKTROENERGETIKA
 
1.1. TRANSFORMATORSKE STANICE
         A. Izgradnje
         B. Rekonstrukcije
 
1.2. NISKONAPONSKI RAZVODI
 
1.3. KOMPENZACIJE JALOVE       ENERGIJE
 
1.4. ELEKTORENERGETSKI        VODOVI
 
2. ENERGETSKA UČINKOVITOST
 
3. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
 
4. ELEKTROMOTORNI POGONI I     UPRAVLJANJE
 
5. INDUSTRIJSKI RASHLAD
 
6. OSTALO
 

1. ELEKTROENERGETIKA

1.1. TRANSFORMATORSKE STANICE

B. Rekonstrukcije

1. Rekonstrukcija trafostanice TS Zdenčina, Zdenčina.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 110/20/10kV, 1*20MVA na TS 110/20/10(20), 2*20MVA.

2. Rekonstrukcija trafostanice TS 1252 LURA, Tvornica Zagreb.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10/0.4kV, 4*630kVA na TS 10(20)/0.4kV, 4*1000kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

3. Rekonstrukcija trafostanice TS 555 LURA PIĆA, Tvornica Zagreb.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10/0.4kV, 2*630kVA na TS 10(20)/0.4kV, 2*1000kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

4. Rekonstrukcija trafostanice TS JAMNICA, Punionica Pisarovina.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10/0.4kV, 2*630kVA na TS 10(20)/0.4kV, 2*630+1000kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

5. Rekonstrukcija stare trafostanice TS HS PRODUKT, Tvornica Karlovac.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10/0.4kV, 1*630kVA na TS 10(20)/0.4kV, 2*630kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

6. Rekonstrukcija trafostanice TS LURA-SOMBOLED, Sombor.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 20/0.4kV, 1*1000kVA na TS 20/0.4kV, 1*1600kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

7. Rekonstrukcija trafostanice TS HERUC, Tvornica Zagreb.
Rekonstrukcija TS 10/0.4kV, 1*1000kVA na
TS 10(20)/0.4kV, 2*1000kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

8. Rekonstrukcija trafostanice TS ZAGREBAČKA PIVOVARA, Tvornica Zagreb.
Izrada projekta rekonstrukcije, isporuka opreme, zamjena SN 20kV rasklopnog postrojenja u SF6 izvedbi, zamjena starih uljnih transformatora 1000kVA 10/0.4kV s novim suhim transformatorima 1000kVA 10(20)/0.4kV (4 komada), ispitivanje i puštanje u rad.

9. Rekonstrukcija srednjenaponskog razvoda trafostanice TS 2, 3*1600kVA, FRIKOM, Tvornica smrznute hrane, Beograd.
Izrada projekta rekonstrukcije, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad SN 20kV rasklopnog postrojenja u SF6 izvedbi.

10. Rekonstrukcija NN razvoda u TS 4*630kVA, LURA, Tvornica Bjelovar.
Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

11. Rekonstrukcija NN razvoda u TS 270-2, 2*630kVA, i TS 270-3, 2*630kVA, LEDO, Tvornica Zagreb.
Izrada projekta rekonstrukcije, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

12. Rekonstrukcija NN razvoda u TS 2*1000kVA, DTR - Domaća Tvornica Rublja, Zagreb.
Izrada projekta rekonstrukcije, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

13. Rekonstrukcija trafostanice TS Črnilovec, Jastrebarsko.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10/0.4kV, 1*400kVA na TS 10(20)/0.4kV, 1*400kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

14. Rekonstrukcija trafostanice TS Institut, Jastrebarsko.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10/0.4kV, 1*400kVA na TS 10(20)/0.4kV, 1*400kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

15. Rekonstrukcija trafostanice TS Vojna pošta, Jastrebarsko.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10/0.4kV, 1*400kVA na TS 10(20)/0.4kV, 1*400kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

16. Rekonstrukcija trafostanice TS Pavlovčani, Jastrebarsko.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10/0.4kV, 1*400kVA na TS 10(20)/0.4kV, 1*400kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

17. Rekonstrukcija trafostanice TS Donja Reka, Jastrebarsko.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10/0.4kV, 1*400kVA na TS 10(20)/0.4kV, 1*400kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

18. Rekonstrukcija srednjenaponskog razvoda trafostanice TS 403, 2*630kVA, ZVIJEZDA, Tvornica ulja Zagreb.
Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad SN 20kV rasklopnog postrojenja u TS 403 i 20kV kabela između TS 403 - TS Regionalni distributivni centar Agrokor.

19. Zamjena starih transformatora 630kVA 10/0.4kV s novim transformatorima 630kVA 10(20)/0.4kV u TS 270-1, 3*630kVA, LEDO, Tvornica Zagreb.
Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

20. Rekonstrukcija trafostanice TS KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI, Zagreb.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10/0.4kV, 2*630kVA na TS 10(20)/0.4kV, 2*1000kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

21. Rekonstrukcija trafostanice TS 403 ZVIJEZDA, Tvornica ulja Zagreb.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10/0.4kV, 2*630kVA na TS 10(20)/0.4kV, 2*1000kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

22. Rekonstrukcija trafostanice TS KALNIČKE VODE, Tvornica Apatovec.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10(20)/0.4kV, 3*1000kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

23. Rekonstrukcija trafostanice TS-4 KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI (KONČAR D&ST), Tvornica Zagreb.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10/0.4kV, 2*630kVA na TS 10(20)/0.4kV, 2*1000kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.
           
24. Rekonstrukcija srednjenaponskog razvoda trafostanice TS 10(20)/0.4kV, 2*630kVA, DRVOPROIZVOD, Tvornica Jastrebarsko.
Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad SN 20kV rasklopnog postrojenja.

25. Zamjena starih transformatora 630kVA 10/0.4kV s novim transformatorima 630kVA 10(20)/0.4kV u TS 270-2, 2*630kVA, LEDO, Tvornica Zagreb.
Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

26. Rekonstrukcija trafostanice TS ČRNOMEREC, KONZUM, Lokacija Črnomerec, Zagreb.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 10(20)/0.4kV, 2*1000kVA (izmjena mjesta mjerenja), isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

27. Rekonstrukcija trafostanice TS STRUGE, INA, Lokacija Struge, Zagreb.
Izrada projekta rekonstrukcije TS 6/0.4kV, 2*1000kVA na TS 10(20)/0.4kV, 2*1000kVA, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.