:: Reference  
 
1. ELEKTROENERGETIKA
 
1.1. TRANSFORMATORSKE STANICE
         A. Izgradnje
         B. Rekonstrukcije
 
1.2. NISKONAPONSKI RAZVODI
 
1.3. KOMPENZACIJE JALOVE       ENERGIJE
 
1.4. ELEKTORENERGETSKI        VODOVI
 
2. ENERGETSKA UČINKOVITOST
 
3. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
 
4. ELEKTROMOTORNI POGONI I     UPRAVLJANJE
 
5. INDUSTRIJSKI RASHLAD
 
6. OSTALO
 

4. ELEKTROMOTORNI POGONI I UPRAVLJANJE

NAPAJANJE, REGULACIJA, UPRAVLJANJE I NADZOR

1. Isporuka Siemens PLC/SCADA opreme, izrada PLC programa, izrada SCADA sustava i puštanje u rad Sustava nadzora i upravljanja odvodnim sustavom naselja Brdovec baziranog na GPRS komunikaciji, koji se sastoji od:

  • lokalnog nadzornog centra,
  • 10 Stanica distribuiranog nadzora i upravljanja.

2. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad napajanja i upravljanja motornih pogona 9 rashladnih kompresora nazivnih snaga 132, 160 i 355 kW te pomoćnih pogona (pumpe, ventilatori i sl.), kompresorska stanica LEDO, Tvornica Zagreb.

3. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad napajanja i upravljanja motornih pogona 5 rashladnih kompresora nazivnih snaga 355 kW te pomoćnih pogona (pumpe, ventilatori i sl.), kompresorska stanica LURA, Tvornica Zagreb.

4. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad napajanja motornih pogona 2 zračna kompresora nazivnih snaga 355 kW, kompresorska stanica Tvornica stakla VETROPACK STRAŽA, Hum na Sutli.

5. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad napajanja i upravljanja motornih pogona skladišta pasteriziranog mlijeka, LURA, Tvornica Zagreb.

6. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad napajanja i upravljanja motornih pogona prijema i skladištenja sirovog mlijeka, LURA, Tvornica Zagreb.

7. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad napajanja i upravljanja motornih pogona doziranja voća u jogurtu, LURA, Tvornica Zagreb.

8. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad napajanja i upravljanja motornih pogona APV sterilizatora, LURA, Tvornica Zagreb.

9. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad napajanja i upravljanja motornih pogona homogenizatora, LURA, Tvornica Zagreb.

10. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad napajanja i upravljanja motornih pogona ultrafiltracije, LURA, Tvornica Bjelovar.

11. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad napajanja i upravljanja motornih pogona Linije APV za proizvodnju jogurta, instalirane nazivne snage 500 kVA, LURA-SOMBOLED, Sombor.

12. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad napajanja i upravljanja diesel-agregatom 250 kVA, LURA, Tvornica Bjelovar.

13. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad napajanja i upravljanja diesel-agregatom 250 kVA, Robna kuća Dubrava, Zagreb.

14. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad Sustava upravljanja, regulacije i nadzora vodosustava, LURA, Tvornica Zagreb.

15. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad Sustava računarskog upravljanja, vođenja i nadzora rada kompresorske stanice, LEDO, Tvornica Zagreb.

16. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad Sustava računarskog upravljanja, vođenja i nadzora rada kompresorske stanice, LURA, Tvornica Zagreb.

17. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad Linije GASTI, LURA.

18. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad Sustava napajanja i upravljanja tankovima sirovine, LEDO, Tvornica Zagreb.

19. Izrada projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad Sustava upravljanja ventilacijskim komorama, PIK VRBOVEC mesna industrija, Tvornica Vrbovec.

20. Isporuka Allen Bradley PLC opreme, proširenje PLC programa, proširenje HMI aplikacije sustava regeneracije trietilenglicola u sklopu projekta povećanja kapaciteta proizvodnje zemnog plina na platformi Ivana K, INAGIP.

21. Izrada Siemens PLC programa, izrada Advantech HMI aplikacije i puštanje u rad sustava upravljanja grijanjem/hlađenjem skladišnih prostora u postrojenju PLIVA, Tvornica Savski Marof.

22. Projekt revitalizacije upravljanja namatačem kabela Kabelmat, Tim kabel d.o.o., Pogon Zagreb.
Projektiranje, izrada, instaliranje, puštanje u rad Sustava.