:: Reference  
 
1. ELEKTROENERGETIKA
 
1.1. TRANSFORMATORSKE STANICE
         A. Izgradnje
         B. Rekonstrukcije
 
1.2. NISKONAPONSKI RAZVODI
 
1.3. KOMPENZACIJE JALOVE       ENERGIJE
 
1.4. ELEKTORENERGETSKI        VODOVI
 
2. ENERGETSKA UČINKOVITOST
 
3. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
 
4. ELEKTROMOTORNI POGONI I     UPRAVLJANJE
 
5. INDUSTRIJSKI RASHLAD
 
6. OSTALO
 

6. OSTALO

1. Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta elektroinstalacija i trafostanice Nova energana, KARLOVAČKA PIVOVARA, Tvornica Karlovac.

2. Popravak 2 zakretna transformatora nazivnih snaga 480 kVA, ZVIJEZDA, Tvornica ulja Zagreb.

3. Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Glavnog razvodnog ormara, nazivne struje 630A, ODAŠILJAČI i VEZE (OiV), Odašiljač Mirkovica.

4. Izrada reguliranog ispravljačkog transformatora
14 V, 1000 A za pogon Galvanizacija, VIJČANE PUMPE, Pogon Zagreb.

5. Izrada idejnog i glavnog projekta elektroinstalacija i trafostanica KIM-2 i KIM-3, LACTALIS, Tvornica Karlovac.

6. Izrada tehničkog rješenja i projekta trafostanice TS 0.4/10(20)kV, 1600kVA za Bioplinsku elektranu Pisarovina.

7. Izrada tehničkog rješenja i idejnog projekta, ishođenje statusa povlaštenog proizvođača za Bioplinsku elektranu Pergament, 1.2MVA, Korenica.

8. Izrada tehničkog glavnog projekta za Bioplinsku elektranu Whitefield, 1.2MVA, Korenica.

9. Organizacija i vođenje projekta izgradnje elektroenergetskog napajanja tvornice FERRO-PREIS, 8MVA, 35/10(20)kV, Čakovec.

10. Projektiranje, izrada, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad Ispitno upravljačkog pulta Ispitne stanice transformatora, Hala 1, KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI (KONČAR D&ST), Tvornica Zagreb.

11. Izrada projekta rekonstrukcije, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad SN napajanja i upravljanja Ispitne stanice transformatora, Hala 4, KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI (KONČAR D&ST), Tvornica Zagreb.