:: O nama  
D.V.V. d.o.o.
Trgovina na veliko,
tehničke i poslovne usluge

OIB: 22060474639

S. Batušića 27
10090 ZAGREB
CROATIA

Tel: +385 1 3894 616
Fax: +385 1 3894 619
Mob: +385 91 3894 616
E-mail: dvv@dvv.hr

Kako do nas?

Podaci o firmi

Poslovni račun: 2360000-1101242959 kod Zagrebačka banka d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Društvo je upisano u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem 080338788

Član uprave: P. Vešić