01/3894616, 091/3894616 dvv@dvv.hr

D.V.V.

Technical and Business Services

PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJA, MONTAŽA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH SUSTAVA, SUSTAVA AUTOMATIZACIJE, SUSTAVA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE TE SUSTAVA INDUSTRIJSKIH RASHLADA

Čime se bavimo?

Elektroenergetika

 • transformatorske stanice 35/10(20) kV, 10(20)/0,4 kV
 • elektroenergetski vodovi 20, 10 i 0,4 kV
 • razvodni ormari 0,4 kV, podrazvodi, razvodni ormarići
 • automatski sustavi kompenzacije jalove energije

ELEKTROENERGETIKA

Napajanje i regulacija elektromotornih pogona

 • sa direktnim pokretanjem
 • sa pokretanjem zvijezda – trokut
 • sa pokretanjem uređajem za usporeni zalet
 • sa pokretanjem frekvencijskim pretvaračem
 • sa pokretanjem motornih grupa jednim uređajem za usporeni zalet

NAPAJANJE I REGULACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONA

Automatizacija

 • automatizacija elektroenergetskih postrojenja, industrijskih postrojenja, strojeva i tehnoloških procesa
 • izrada PLC, HMI i SCADA aplikacija
 • projektiranje i izrada novih sustava automatizacije
 • modernizacija (revitalizacija) postojećih rješenja

AUTOMATIZACIJA

Energetska učinkovitost

 • izrada studija energetske učinkovitost
 • instalacija sustava nadzora potrošnje električne energije
 • uvođenje mjera za ostvarivanje ušteda
 • analiza i verifikacija ostvarenih ušteda

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Obnovljivi izvori energije

 • energija sunčevog zračenja
 • energija biomase
 • energija vjetra
 • energija položaja vode
 • geotermalna energija

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Rashladni sustavi u industriji

 • amonijačni vijčani/klipni kompresori
 • evaporativni kondenzatori
 • rashladni tornjevi
 • tehnologija obrade vode
 • procesna oprema

RASHLADNI SUSTAVI U INDUSTRIJI